Nieuws

nieuwsberichten, nieuwsbrieven, aankondigingen enz.

Sinds 6 december is er veel gebeurd. De gezamenlijk inschrijving van Herenboeren Ede en Kreelse Koe, op door de gemeente Ede opnieuw uit te geven 32 ha grond op de Ginkel, is een lastig traject en vergt veel tijd en energie. Op dit moment weten we nog altijd niet of het goed komt of juist niet. De gemeente heeft meerdere keren om meer duidelijkheid gevraagd op een aantal punten. Maar we zijn nog altijd in de race. 

Herenboeren Ede krijgt mogelijk een locatie op de landbouwenclave op De Ginkel. De landbouwenclave ligt aan de oostkant van Ede, ten noorden van de N224, ter hoogte van de schaapskooi. De gemeente Ede is eigenaar van de grond. Recent is hier landbouwgrond vrijgekomen, die opnieuw in pacht zal worden uitgegeven onder nieuwe voorwaarden. 

Op 25 januari kwamen de aspirant-leden van Herenboeren Ede bij elkaar. We namen afscheid van twee bestuursleden, kregen een kijkje achter de schermen van de boerin van Herenboeren Grote Modderkolk en hebben de planning voor het komende jaar besproken.

Op 2 december 2019 konden we weer een flinke groep nieuwe geinteresseerden verwelkomen, een flink aantal kwam omdat ze de documentaire 'Eten van eigen hof' hadden gezien. Er waren ook een aantal mensen zo enthousiast dat ze meteen hebben toegezegd mee te gaan doen. Altijd weer leuk om te merken hoe enthousiast mensen zijn over Herenboeren!

We nodigen je uit voor de premiere van de film van Barend Hazeleger ‘Eten van eigen hof’. Een film over Herenboeren (Ede) en een andere manier van voedsel produceren. De premiere is op donderdag 10 oktober om 16.00 uur, met Q&A en borrel. Toegang is gratis, opgeven via . Trailer: vimeo.com/361017545.

Op 3 juli 2019 vond er wederom een informatieavond plaats op het gemeentehuis. De sfeer was goed, de reacties waren positief en we hebben een aantal nieuwe aspirant-leden mogen verwelkomen.

Zaterdag 15 juni vond er een ALV/ aspirant-ledenvergadering plaats. Doel van deze bijeenkomst was om de statuten en het huishoudelijk reglement van de toekomstige coöperatie met de aspirant-leden te bespreken. Met de vele goede tips zullen deze stukken worden aangepast en later vastgesteld.