Nieuws

nieuwsberichten, nieuwsbrieven, aankondigingen enz.

Op 3 juli 2019 vond er wederom een informatieavond plaats op het gemeentehuis. De sfeer was goed, de reacties waren positief en we hebben een aantal nieuwe aspirant-leden mogen verwelkomen.

Zaterdag 15 juni vond er een ALV/ aspirant-ledenvergadering plaats. Doel van deze bijeenkomst was om de statuten en het huishoudelijk reglement van de toekomstige coöperatie met de aspirant-leden te bespreken. Met de vele goede tips zullen deze stukken worden aangepast en later vastgesteld.

Interesse in Herenboeren Ede? Regelmatig organiseren we voorlichtingsbijeenkomsten. De volgende bijeenkomst is nog niet gepland. Inloop is meestal vanaf 19.30 uur, start informatiebijeenkomst 20.00 uur, Raadhuis Ede, Bergstraat 4. Heb je interesse en wil je op de hoogte blijven? Meld je dan aan, dan houden we je op de hoogte van de volgende informatiebijeenkomst. Aanmelden kan via www.herenboerenede.nl/contact of via .

Op 17 april heeft Herenboeren Groote Modderkolk het 100ste lid kunnen verwelkomen en daarmee is de start van de Herenboeren Groote Modderkolk een feit. Op 25 mei gaan ze officieel van start. Dat is ook voor Herenboeren Ede heel goed nieuws, als de Herenboerderij daar draait, kunnen we veel makkelijker rondleidingen en excursies organiseren, dicht in de buurt.

Edenaar Barend Hazeleger maakt een documentaire over Herenboeren, met oa Herenboeren Ede in de hoofdrol. De De film onderzoekt of Herenboeren de beweging is die gaat zorgen voor een duurzame voedselproductie, goed eten en een leefbaar platteland. Barend is een crowdfundingcampagne gestart om de documentaire ‘Eten van eigen Hof’ mogelijk te maken, zie: https://cinecrowd.com/eten-van-eigen-hof.

 

Herenboeren Ede wenst iedereen hele fijne feestdagen en een heel gelukkig 2019! We eindigen 2018 met bijna 100 aspirant-leden en dat is natuurlijk fantastisch. Voor 2019 verwachten we een mooie locatie in Ede te vinden, zodat we in 2019 echt van start kunnen gaan met de Herenboerderij.

Op 15 december 2018 was een leden bijeenkomst bij Aeres VMBO in Ede, grote opkomst. Met een enthousiasmerende toespraak door wethouder Wilhelmien Vreugdenhil van Gemeente Ede en een overzicht van landelijke ontwikkelingen bij Herenboeren Nederland door Geert van der Veer.

Op 14 november was de laatste informatiebijeenkomst van 2018, na een korte inleiding van Wouter over het waarom van de Herenboerderij, konden alle geinteresseerden in kleine groepjes hun vragen stellen aan bestuursleden van Herenboeren Ede.