Ondertussen ontwikkelt het Herenboeren initiatief onder leiding van Herenboeren Nederland zich voorspoedig tot een groeiend landelijk netwerk met 18 werkende Herenboerderijen en ruim 35 Herenboeren initiatieven. Zie voor een overzicht de kaart op de website van Herenboeren Nederland. Op 31 oktober j.l. heeft Herenboeren haar 10-jarig bestaan gevierd. Ter gelegenheid hiervan is een jubileum magazine uitgebracht met prachtige foto’s en interviews met diverse coöperatieleden, bestuursleden, boeren en andere betrokkenen. Het magazine is online te bekijken via deze link. Het magazine geeft een uniek inkijkje in de ontwikkeling van deze burgerbeweging. Voor vragen over het magazine over Herenboeren kun je contact opnemen met team Herenboeren Nederland via .