Zaterdag 15 juni vond er een ALV/ aspirant-ledenvergadering plaats. Doel van deze bijeenkomst was om de statuten en het huishoudelijk reglement van de toekomstige coƶperatie met de aspirant-leden te bespreken. Met de vele goede tips zullen deze stukken worden aangepast en later vastgesteld.