Na een aantal aanvullingen voldoet de gezamenlijke inschrijving van Herenboeren Ede en Kreelse Koe op 32 ha grond op de Ginkel, dan eindelijk aan de eisen van de gemeente. We hebben wethouder Van der Schans laten weten dat we ons als Kreelse Koe en Herenboeren met het aantal te houden dieren gaan houden aan een stikstofuitstoot van maximaal 736 kg. Dat is een halvering van wat op deze locatie vergund was. 

Nu B&W heeft besloten Herenboeren Ede en Kreelse Koe de grond te gunnen, gaan we over tot onderhandelingen. In een contract moeten we het in gebruik nemen van grond en gebouwen en de pachtprijs nader vastleggen. Wethouder van der Schans zal Herenboeren Ede en Kreelse Koe hier binnenkort officieel toe uit nodigen.

We zijn dus een flinke stap dichterbij een Herenboerderij op de Ginkel! We kunnen de beschikking krijgen over 14,5 ha grond. Daarop kunnen we de verschillende onderdelen van een Herenboerderij grotendeels realiseren. We komen echter nog land te kort om alle runderen vanaf de start te kunnen houden. We hopen op termijn over meer weidegrond te kunnen beschikken op de Ginkel, maar gaan bij een start eerst op zoek naar andere oplossingen om de leden van de nog op te richten coöperatie van voldoende rundvlees te kunnen voorzien.

Het is duidelijk dat er nog een flinke klus wacht voor het bestuur en vooral voor Harmen, Janneke en Dirk die de onderhandelingen met de gemeente zullen leiden. Het bestuur houdt jullie op de hoogte van de voortgang.