Een Herenboerderij is een kleinschalige gemengde coöperatieve boerderij, in eigendom van een groep huishoudens die samen een coöperatie vormen. Samen bepalen de leden van de coöperatie wat ze willen eten en verbouwen. Dat gebeurt op een duurzame manier. Een professionele boer in dienst van de coöperatie verbouwt op de boerderij tientallen soorten groenten en fruit en verzorgt de dieren die vlees en eieren leveren. Iedere Herenboer betaalt eenmalig inleggeld voor de oprichting van de boerderij. Verder delen de Herenboeren de jaarlijkse kosten door contributie, in ruil voor het afnemen van een wekelijks voedselpakket. Herenboeren Ede vormt straks een coöperatie en alle belangrijke beslissingen over uitgaven en productie worden door de Algemene Ledenvergadering genomen.

De stichting Herenboeren Ede heeft meerdere plannen om zich in 2018 in Ede en omstreken bekend te maken. Zo wil Herenboer Tjirk van der Ziel, docent/onderzoeker op de CHE, in samenwerking met studenten een documentaire maken over de oprichting en totstandkoming van de Herenboerderij Ede.

In 2018 wil Herenboeren Ede zich in het werven van leden ook nadrukkelijk gaan richten op de dorpen in het buitengebied. Mensen uit bijvoorbeeld Bennekom, Lunteren en Harskamp zijn van harte welkom om zich aan te sluiten.

De komende maanden zullen er regelmatig informatie- en verdiepingsbijeenkomsten worden georganiseerd in het Raadhuis van Ede. De informatiebijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen die kennis met ons en het concept Herenboeren willen maken. Tijdens de verdiepingsbijeenkomsten worden specifieke thema's nader uitgelegd. Meer informatie is ook te vinden op de website www.herenboerenede.nl. De volgende informatie- en verdiepingsbijeenkomst is op 16 januari 2018 om 20.00 uur in het Raadhuis van Ede. De verdiepingsbijeenkomst gaat dit keer over de businesscase van een Herenboeren-boerderij.