Overzicht van Herenboeren initiatieven:

Op dit moment is er op tien plaatsen in Nederland serieuze Herenboerenenergie, maar dat kunnen er volgende maand zomaar vijftien zijn. De belangrijkste ontwikkelingen van enkele initiatieven noemen we hieronder kort. We verwijzen vooral door naar lokale websites en Facebookpagina's.

Herenboeren Wilhelminapark in Boxtel
De coöperatie telt momenteel circa 150 leden-huishoudens en er is ruimte voor nog eens 50 Herenboeren. De laatste groenten van het achter ons liggende seizoen zijn dit weekend uitgeleverd. Het teeltseizoen was twee maanden langer dan in het eerste seizoen. De Herenboeren in Boxtel hebben tot eind maart de beschikking over een Kipcaravan. Verder is de komst van een (koude) kas aanstaande, wordt de distributie verfijnd en sluit het teeltplan voor 2018 nog beter aan bij de wensen van de Herenboeren. Meer info op hun website en Facebookpagina.

Herenboeren Land van Weert
De Stichting heeft inmiddels ruim 80 aspirant-Herenboeren aan zich weten te binden. Momenteel richt de energie zich op de werving van een locatie die geschikt is voor de oprichting van een Herenboerderij; dat gaat de goede kant op. De verwachting is dat het aantal Herenboeren, na bekendmaking van de plek, zal toenemen tot ruim boven de 100. Meer info op hun website en Facebookpagina.

Herenboeren Rotterdam
De Stichting Herenboeren Rotterdam kent al ongeveer 50 huishoudens die bereid zijn Herenboer te worden; een groot deel heeft een intentieverklaring getekend. Belangrijk hier is het vinden van een geschikte plek voor de boerderij; de zoektocht is inmiddels gestart. Als die plek bekend is, zo horen we uit Rotterdam, zal het  aantal Herenboeren er snel groeien. Meer info op hun website en Facebookpagina

Herenboeren Ede
De initiatiefnemers in Ede zijn professioneel en goed uit de startblokken gekomen. Ze hebben een stichting opgericht en hebben de afgelopen maanden een groot aantal activiteiten en informatiebijeenkomsten gehouden. Inmiddels hebben 47 mensen aangegeven graag toe te willen treden tot de coöperatie. Als er zicht is op een plek, zal dit aantal snel verdubbelen, zo klinken de signalen uit de Gelderse gemeente. Op 15 maart is er weer een informatiebijeenkomst. Meer info op hun website en Facebookpagina.

Herenboeren Soest
In Soest zit ook veel energie op de ontwikkeling van een Herenboerderij. De afgelopen maanden hebben de leden van de opgerichte stichting op veel media-aandacht kunnen rekenen. Verder hebben ze vooral in basisscholen al diverse informatiebijeenkomsten gehouden en oriënteren ze zich al op het vinden van een geschikte locatie. Ze houden ook de komende periode nog diverse informatieve bijeenkomsten, en volgende week een smakelijke Herenboerenkoolmaaltijd. Meer info op hun website en Facebookpagina.

Herenboeren Rijk van Dommel en Aa
Dit initiatief, in de regio rond Nuenen, Helmond, Mierlo, is in het tweede deel van 2017 van de kant gekomen. Inmiddels zit er een serieuze groep kartrekkers, binnenkort een stichting, die de komende maanden veel informatiebijeenkomsten houdt. Voor de data en meer info: check hun Facebookpagina.

Herenboeren Hart van Brabant
Het initiatief in het Hart van Brabant (Tilburg/Oisterwijk) is nog pril. Na de oproep in een lokaal krantje (zie pagina 3 van dit pdf-bestand) zijn ze nu toe aan de oprichting van een kartrekkersgroep. De initiatiefnemers zijn bereikbaar per mail: .

Herenboeren Breda
De kartrekkers in Breda richten binnenkort een stichting op. En later deze maand houden ze de eerste informatiebijeenkomst van het jaar. Ze werken momenteel aan hun website, en zijn (net als veel andere initiatieven) al te vinden op Twitter.