Herenboeren Ede krijgt mogelijk een locatie op de landbouwenclave op De Ginkel. De landbouwenclave ligt aan de oostkant van Ede, ten noorden van de N224, ter hoogte van de schaapskooi. De gemeente Ede is eigenaar van de grond. Recent is hier landbouwgrond vrijgekomen, die opnieuw in pacht zal worden uitgegeven onder nieuwe voorwaarden. Het gebruik moet voldoen aan natuur-inclusieve landbouw, bijdragen aan het herstel van natuur- en landschapswaarden van het gebied en oog hebben voor de cultuurhistorie en maatschappelijke functies van De Ginkel.

Er vinden gesprekken plaats vanuit Herenboeren Ede met de gemeente en andere belanghebbenden in het gebied, onze mogelijke toekomstige buren. Dat zijn bijvoorbeeld andere boeren, mensen die op de enclave wonen en het natuurinformatiecentrum. Mensen kennen Herenboeren vaak al van naam en zijn nieuwsgierig naar wat Herenboeren precies is. Ze staan open voor onze plannen. 

Binnenkort gaan we ook zelf (bodem)onderzoek doen in het gebied om te kijken welke percelen het meest geschikt zijn voor een Herenboerderij.

Kortom: kleine, maar bemoedigende stappen naar een Herenboerderij op De Ginkel. Maar we houden ook andere opties in de nabijheid van Ede goed in het oog.