Beste mensen,

Ik wil jullie weer informeren over een aantal activiteiten en ontwikkelingen rond Herenboeren Ede.

Kartrekkers

Tijdens de informatie bijeenkomst op 23 augustus hebben 10 mensen zich aangemeld als kartrekker. De groep is nadien uitgegroeid tot 14 mensen. Op 6 september zijn we voor het eerst bij elkaar geweest. Voor de korte termijn zijn het werven van deelnemers en de ontwikkeling van de organisatie de belangrijkste actiepunten. Er zijn dan ook twee werkgroepen samengesteld:

-een werkgroep communicatie en werving;

-een werkgroep organisatieontwikkeling en strategie.

 

Communicatie

De werkgroep Communicatie heeft een plan opgesteld langs welke media en andere kanalen we het initiatief Herenboeren Ede onder de aandacht van zoveel mogelijk mensen kunnen brengen. Naast de sociale media twitter en facebook, de bouw van een eigen website en berichten in de lokale krant, krijgen we de komende tijd ook een aantal kansen om ons aan een breed publiek te presenteren.

De eerste gelegenheid is Wereldvoedseldag.  Wereldvoedseldag vindt plaats op 14 oktober, bij de Mauritskazerne. Gemeente Ede treedt op als gastheer en mede organisator van de landelijke activiteiten. Dat biedt ons de mogelijkheid om Herenboeren Ede onder de aandacht te brengen van het publiek. We krijgen als Herenboeren Ede een eigen plek in de stand van de gemeente. De werkgroep communicatie heeft een flyer ontworpen en een interactief vragenspel om bezoekers mee te nemen in “wat een herenboerderij is.”

Tweede gelegenheid is het Storrig festival “Culinaire ode aan de wilde Veluwe” op 20-22 oktober, op meerdere locaties. We zullen verkennen hoe we Herenboeren tijdens dit festival het beste kunnen promoten bij het publiek.  

Organisatieontwikkeling

De werkgroep organisatieontwikkeling heeft een verkennend gesprek met een notaris gehad. Het doel is om zo snel mogelijk een rechtspersoon in de vorm van een Stichting op te richten. Als Stichting kunnen we intentieovereenkomsten met aspirant Herenboeren afsluiten, een bankrekening openen en een overeenkomst met Herenboeren NL af sluiten over de begeleiding die we als Herenboeren Ede van hen kunnen krijgen.

Datum informatiebijeenkomst 1 november

In de vorige Nieuwsbrief hebben we aangegeven dat de volgende informatiebijeenkomst op 27 september plaats gaat vinden. Omdat de mensen van Herenboeren NL op deze avond niet beschikbaar zijn hebben we besloten de bijeenkomst te verzetten naar 1 november.

De bijeenkomst vindt weer plaats in het raadhuis van Ede, adres Bergstraat 4, 6711 DD Ede. De avond begint om 20.00 uur.

Net als de vorige keer zal er een informatie- en een verdiepingsronde worden georganiseerd:

  • De informatieronde is bestemd voor mensen die kennis willen maken met het idee achter een Herenboerderij, hoe het werkt en wat er bij komt kijken.
  • De verdiepingsronde is voor mensen die al serieus overwegen deel te nemen en op specifieke onderwerpen dieper in willen gaan.

Moedig mensen in je kennissenkring die wellicht ook belangstelling hebben om Herenboer te worden aan om naar de informatiebijeenkomst op 1 november te komen! Je kan je natuurlijk ook aanmelden voor onze Facebook pagina www.facebook.com/herenboerenede en daar je Edese vrienden uitnodigen voor de bijeenkomst.

Er zijn binnenkort ook A5 flyers beschikbaar van Herenboeren Ede, heb je daar interesse in, neem dan even contact met ons op, of download ze als pdf.

 

Janneke

Herenboeren Ede i.o.

Email: