Beste mensen,

We merken dat Herenboeren een bekend begrip aan het worden is in Ede. Het is mooi om te zien dat samen voedsel produceren op een eigen boerderij, op een natuurlijke manier, zo veel mensen aanspreekt. Maar het starten van een coöperatieve boerderij gaat niet vanzelf. Om te beginnen zijn er voldoende mensen nodig die zich echt willen verbinden aan Herenboeren Ede. Ook zijn er mensen nodig die de kar van het ontwikkelen van een organisatie en een concrete boerderij samen met de leden willen trekken. Op deze thema’s hebben we de afgelopen weken belangrijke stappen gezet.
 
Met dit bericht willen wij jullie weer informeren over alle activiteiten en de ontwikkeling van het Herenboeren initiatief in Ede.

Organisatieontwikkeling

Stichting Herenboeren Ede e.o.

Presentatie bestuursleden Stichting Herenboeren Ede op 1 november 2017
Presentatie bestuursleden Stichting Herenboeren Ede, 1 november 2017

 Op 26 oktober j.l. is de Stichting Herenboeren Ede e.o. opgericht. De Stichting is een tijdelijke organisatievorm, een rechtspersoon, die we nodig hebben om leden te kunnen werven en aan het initiatief te kunnen binden. Als er voldoende leden zijn geworven, zal de Stichting te zijner tijd worden omgezet in een coöperatie. Hoewel de Stichting Herenboeren Ede e.o. niet zo heel lang zal bestaan, is de oprichting ervan wel een mijlpaal op weg naar een Herenboeren boerderij in Ede.

 
Het bestuur bestaat uit: Rob van Bokkem (voorzitter), Dirk Roep (penningmeester), Wouter de Nooy (secretaris) en de bestuursleden: Janneke Blijdorp, Annemarie Wolferink, Eric ’t Hoen, Arjen de Jager.

Kartrekkers

Naast het Stichtingsbestuur is een groep mensen geformeerd die ook een actieve rol speelt in de ontwikkeling van de organisatie en de boerderij. Dit is in Herenboeren termen “de kartrekkersgroep”: mensen die hun talenten, tijd en energie vrijwillig beschikbaar stellen om de plannen om te zetten in werkelijkheid. De kartrekkersgroep bestaat uit de bestuursleden, aangevuld met Flip, Folbert Pijper, Heike Axmann, Tjirk van der Ziel, Anouk Clabbers, Henk van Paassen, Marion Pöttgens, Cindy Matthijssen en Romein van der Drift.

Vacatures

Naarmate het initiatief groeit zullen we meer disciplines nodig hebben. Zo zitten we bijvoorbeeld op dit moment te springen om mensen die de rol van web redacteur zouden kunnen vervullen.
Als u denkt dat deze schoen u past, kunt u contact opnemen met Anouk (coördinator communicatie) of Folbert (ICT-adviseur van het bestuur) via .
 
Verder zijn we op zoek naar ambassadeurs. Wie wil helpen met het werven van nieuwe Herenboeren door het informeren en enthousiast maken van vrienden, buren, collega’s of familie? Er zijn folders en informatiemateriaal beschikbaar. Neem contact op met voor meer informatie.

3e informatiebijeenkomst op 1 november

Informatiebijeenkomst 1 november.
Informatiebijeenkomst 1 november.

Op 1 november hebben we de 3e informatiebijeenkomst georganiseerd. De gemeente heeft hiervoor opnieuw het bedrijfsrestaurant van het gemeentehuis als ontmoetingsplek beschikbaar gesteld. Er waren circa 60 mensen op deze bijeenkomst afgekomen. Een fantastische opkomst.
 
Judith van der Bruggen van Herenboeren NL hield een presentatie voor mensen die kennis willen maken met het concept: een algemene toelichting op hoe samen als leden van een coöperatie een boerderij te starten, een gemengd bedrijf dat groenten, fruit, eieren en vlees produceert op een zo natuurlijk mogelijke manier.
 
De verdiepingssessie ging dit keer over het thema natuur inclusief produceren. Deze sessie werd verzorgd door Geert van der Veer van Herenboeren NL.

Enquête

Deze digitale Nieuwsbrief wordt op het ogenblik naar circa 150 adressen verzonden. Het betreft adressen van mensen die een informatiebijeenkomst hebben bezocht of per mail hebben laten weten dat ze belangstelling hebben voor het Herenboeren initiatief.

Om scherper zicht te krijgen op de aard van de belangstelling van deze mensen heeft het bestuur een enquête opgesteld.

De enquête is inmiddels door 81 mensen ingevuld en teruggestuurd of als papieren document ingeleverd. 41 huishoudens hebben ingevuld dat ze besloten hebben dat ze de intentieovereenkomst willen ondertekenen. 40 huishoudens overwegen om lid te worden en de intentieverklaring te gaan tekenen, maar hebben nog wel een aantal vragen. 65 huishoudens moeten de vragenlijst nog invullen. Inmiddels zijn de eerste 26 intentieovereenkomsten getekend.
 
Willen de mensen die de enquete nog niet hebben ingevuld dit alsnog doen?
 
https://www.herenboerenede.nl/contact

15 november: 24 handtekeningen 

De eerste Edese Herenboeren proosten met wethouder Food Leon Meijer op 15 november.
Op 15 november hebben de eerste 24 herenboeren de intentieverklaring getekend. Met het tekenen van de intentieovereenkomst verbinden deze mensen zich financieel en juridisch aan het Herenboeren project. Samen met de voedselwethouder van Ede, Leon Meijer, brachten zij een toost uit op deze vliegende start.

Ambassadeurs

De aanwezigen op 15 november hebben niet alleen hun handtekening gezet, ze verklaarden ook zich als ambassadeur van Herenboeren Ede op te zullen stellen. Samen spraken we de droom uit:
 
“Wat zou het mooi zijn als alle leden 3 nieuwe huishoudens weten te motiveren om lid te worden”.
 
Wilt u ook helpen? Dan maken we samen dat deze droom gewoon uitkomt……..

Huiskamerbijeenkomsten in december

Voor de mensen die overwegen om lid te worden, maar nog wel verschillende vragen hebben, organiseren we in december (12, 13 en 14 december) een aantal huiskamerbijeenkomsten. Het aantal deelnemers (huishoudens) per avond is maximaal acht, zodat er alle ruimte is om uitgebreid op alle vragen in te gaan. De mensen zullen hiervoor een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

Rondleiding in Boxtel op 16 december

Excursie Herenboeren Ede in Boxtel, september.
Excursie Herenboeren Ede in Boxtel, september.

De eerste Herenboeren boerderij die in productie is, is te vinden in het Wilhelminapark te Boxtel.
Herenboeren doet daar graag uit de doeken hoe zo'n coöperatieve boerderij werkt en welke stappen nodig zijn om hem daadwerkelijk te realiseren. Ze houden regelmatig rondleidingen; speciaal voor geïnteresseerden van buiten de regio Boxtel dus.

Wil je een keer langskomen, alleen of met een groep, stuur dan even een mail naar met vermelding van de datum en het (waarschijnlijke) aantal deelnemers. Je hoort dan meer over het coöperatieve model van de boerderij. Verder komt de diervriendelijke manier waarop de varkens, kippen en runderen worden gehouden aan de orde en horen de bezoekers meer over de tientallen soorten groenten en fruit die de boerderij voortbrengt.

De rondleiding vindt dit jaar nog plaats op zaterdag 16 december. Het vertrek is om 13 uur bij het gele hek van het Wilhelminapark te Boxtel, ter hoogte van de carpoolplaats. Aanmelden via . Zie ook Facebook voor meer informatie over de rondleiding https://www.facebook.com/pg/herenboeren/events/ .

Artikel met achtergrondinformatie

Er zijn de laatste maanden verschillende artikelen verschenen over het concept Herenboeren. Het artikel in de volgende link is zeer de moeite waard om te lezen:
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/herenboeren-brengen-natuur-terug-in-de-landbouw/

Datum informatiebijeenkomst 16 januari 2018

De volgende informatiebijeenkomst is gepland op dinsdagavond 16 januari om 20.00 uur in het raadhuis van Ede. Adres Bergstraat 4, Ede. Aanmelden via .
 
Naast een algemene informatiebijeenkomst over het concept, zal er ook weer een verdiepingsbijeenkomst plaats vinden. De verdiepingsbijeenkomst is bedoeld voor mensen die eerder al een algemene informatiebijeenkomst hebben bijgewoond. Het thema van de verdiepingsbijeenkomst deze keer is het financiële model achter Herenboeren.

Ronde Tafel bijeenkomsten voor leden

In 2018 gaan we beginnen met een serie Ronde Tafelbijeenkomsten voor huishoudens die intentieverklaring hebben getekend, de leden. In de Ronde Tafelbijeenkomsten gaan de leden van Herenboeren Ede dieper in op verschillende thema’s waar we deskundige sprekers voor zullen uitnodigen. Hierbij kunt u denken aan thema’s als “De Bodem en het bodemleven”, “Natuurlijke plaagbestrijding”, “Polycultuur en agro ecologie”.  De leden zullen hiervoor een persoonlijke uitnodiging krijgen.