Er is een Deskundigencommissie gevormd van externe vertegenwoordigers van gemeente Ede, Kreelse Koe en Herenboeren Ede die de opdracht hebben om tot een definitieve verdeling van grond en gebouwen te komen. Als dat goed uitpakt voor ons, kunnen we met de gemeente gaan onderhandelen over een pachtcontract. De commissie is woensdag 2 februari voor het eerst bij elkaar geweest en heeft ter plekke op de Ginkel de situatie verkend. Op 17 februari is de commissie voor de tweede keer bij elkaar geweest. De drie betrokken partijen hebben hun visie en ideale plaatjes aan de commissie kunnen presenteren. Hopelijk komen ze op korte termijn tot een, voor ons, goed resultaat. Dan kunnen we eindelijk stappen gaan zetten naar een Herenboerderij.

Op  de foto inspecteert de Deskundigencommissie de gebouwen op de Ginkel.