Het is zover. We gaan nu echt beginnen met onderhandelen over een contract met de gemeente Ede. Nadat de gezamenlijke inschrijving van Kreelse Koe en Herenboeren Ede was goedgekeurd heeft de gemeente een voorstel gedaan hoe de onderhandelingen te voeren: wie mag aanschuiven en hoe wordt er besloten?

Dit leverde opnieuw een aantal hoofdbrekens op voor ons. De gemeente wilde namelijk een commissie van deskundigen, bestaande uit een afvaardiging van Herenboeren Ede, Kreelse Koe en de gemeente, die geleid zou moeten worden door een onafhankelijk voorzitter. Deze commissie zou, over alles wat nodig was om de contracten te kunnen afsluiten, tot een voor alle partijen bindend advies moeten komen. Als Herenboeren Ede wilden we graag afzonderlijk met de gemeente over een contract onderhandelen, niet met Kreelse Koe samen. Wij hebben daarom, in overleg met Herenboeren Nederland, een tegenvoorstel ingediend. Op 8 december is de gemeente ons tegemoetgekomen. De onderhandelingen gaan nu verlopen in twee fasen.

Tijdens de eerste fase buigt een commissie zich over een definitieve verdeling van de grond en gebouwen.  De commissie bestaat uit een vertegenwoordiger en deskundige van elk van de drie partijen. Voor Herenboeren Ede geldt de verdeling uit de gezamenlijke inschrijving als uitgangspunt. Uiteraard verkennen we graag of er voor Herenboeren Ede een betere verdeling mogelijk is. Als deze fase is afgerond, en de uitkomst van de verdeling van grond en gebouwen biedt voldoende grond voor het opstarten van een Herenboerderij, gaan Herenboeren Ede en Kreelse Koe tijdens de tweede fase, apart van elkaar, met de gemeente onderhandelen over alle voorwaarden, zoals het realiseren van de natuurdoelen en de pachtsom.

Op 22 december start de eerste fase en komt de commissie voor het eerst bij elkaar. Er zijn daarna nog flinke stappen te zetten, maar we zijn in het zicht van de haven!

 

Wij wensen iedereen hele fijne dagen en een gezond 2022,

 

Het bestuur van Herenboeren Ede