Op 25 oktober 2023, tijdens de Herenboeren Ede bijeenkomst bij Climax, waar alle aspirant-leden en belangstellenden voor uitgenodigd waren, heeft het bestuur in samenspraak met de aanwezigen besloten om de Stichting Herenboeren Ede e.o. uiterlijk 31 december 2023 op te heffen. Het huidige bestuur zal het opheffen van de Stichting afhandelen. Met het opheffen van de stichting zijn vanaf 31 december de aan de stichting verbonden emailadressen niet langer in gebruik en worden alle bewaarde persoonsgegevens vernietigd.

Tijdens de bespreking waren aanwezigen van mening dat het opheffen van de stichting onvermijdelijk was, en dat het zonde is dat een Herenboeren-initiatief in de Food Valley niet van de grond kan komen.

Daarmee komt na zes jaar een einde aan de inzet van veel enthousiaste mensen om een Herenboerderij in Ede te realiseren. Het is in zes jaar tijd niet gelukt om een geschikte locatie te vinden in de gemeente Ede. Het bestuur bedankt hierbij alle aspirant-leden, kartrekkers, belangstellenden en (voormalige) bestuursleden voor hun tomeloze inzet en alle lezers van deze nieuwsbrief (ruim 500 adressen) voor hun interesse en betrokkenheid.

De droom van een Herenboerderij in onze omgeving blijft

Hoe gaat het verder met de droom van veel Edenaren om een Herenboerderij in hun woonomgeving te realiseren nu de stichting is opgeheven? Regelmatig komen er potentiële stukken land beschikbaar maar die voldoen niet altijd aan de wensen om daar een Herenboerderij te vestigen. 

Zelf doen in Ede e.o.

Mensen die deze nieuwsbrief ontvangen zouden zelf op zoek kunnen naar een geschikte locatie en kunnen zich verenigen als “landzoekers”. Voor meer informatie kunnen mensen zich melden bij Herenboeren Nederland: https://herenboeren.nl/contact/

Aansluiten bij Wageningen

Een andere optie is om je aan te sluiten bij een Herenboerderij in de buurt, bijvoorbeeld Herenboeren Wageningen. HB Wageningen is een coöperatie met 6 bestuursleden en een groep kartrekkers en landzoekers. Daarnaast hebben ze 400 nieuwsbrief-volgers. Bij HB Wageningen heb je de mogelijkheid om een intentieverklaring te tekenen óf aspirant lid te worden. Aspirant lid betekent het eerste recht om lid te worden tegen betaling 10% van het inleggeld €2500. Er zijn nu 60 aspirant-leden. Aanmelden kan via de website van HB Wageningen: https://wageningen.herenboeren.nl/