Op 20 september gaf Wouter een inspirerende Ted Talk met als titel 'Ons voedsel is te belangrijk om aan de markt over te laten' bij TedXEde.