Route

Er zijn een aantal mijlpalen op onze weg naar een Herenboerderij in Ede. Nu zitten we in de fase dat we genoeg huishoudens moeten vinden die concreet toezeggen dat zij meedoen aan de coöperatie. Minstens 150 huishoudens moeten de intentieverklaring ondertekenen. Het actuele aantal huishoudens dat getekend heeft of besloten heeft om dit te doen, staat in dit plaatje.